Poster Award

Gold Award
OP1 Chih-Ping Chung 鍾芷萍 OP6 Chih-Hao Chen 陳志昊、Chung-Hsing Chou 周中興
OP2 Tomoyuki Taguchi  (Japan) OP7 Fu-Chi Yang 楊富吉
OP3 Li-Kai Tsai 蔡力凱 OP8 Hanna LU (Hong Kong)
OP4 Wei-Ren Fu 傅維仁 OP9 Matsumoto Yuki (Japan)
OP5 Masanori Kurihara  (Japan) OP10 Chun-Yu Chen 陳俊宇
Silver Award
OP1 Yu Sun  孫瑜
OP2 Ming-Che Kuo 郭明哲 OP7 Yu-Hsiang Ling 凌郁翔
OP3 Kon-Ping Lin  林恭平 OP8 Yo-Tsen Liu 劉祐岑
OP4 Li-Hsin Cheng  張立鑫 OP9 Masaki Ohyagi (Japan)
OP5 Yi-Chun Kuan 官怡君 OP10 Maya Tojima (Japan)
Bronze Award
OP1 Hsin-Hsi Tsai 蔡欣熹 OP6 Takashi Irie (Japan)
OP2 Szu-Ju Chen 陳思汝 OP7 Hidehiro Ishikawa (Japan)
OP3 Ai Yamanaka  (Japan) OP8 Yin-Sir Chung (Malaysia)
OP4 Yi-Te Huang 黃議德 OP9 Yi-Hong Liu 劉一宏
OP5 Yung-Shuan Lin 林詠萱 OP10 Kazusa Takahasi (Japan)